ประกาศ
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก (นมธล.)" รุ่นที่ ๑

 

เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
 
logotwlp1 กำหนดการวันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรผู้บริการระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก" รุ่นที่ ๑
logotwlp1 กำหนดการวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรผู้บริการระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก" รุ่นที่ ๑
logotwlp1 กำหนดการวันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรผู้บริการระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก" รุ่นที่ ๑
logotwlp1 กำหนดการวันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรผู้บริการระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก" รุ่นที่ ๑
 
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
 
logotwlp1 กำหนดการวันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
หลักสูตรผู้บริการระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก" รุ่นที่ ๑
logotwlp1 กำหนดการวันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
หลักสูตรผู้บริการระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก" รุ่นที่ ๑
logotwlp1 กำหนดการวันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
หลักสูตรผู้บริการระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก" รุ่นที่ ๑
 
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
 
logotwlp1 กำหนดการวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรผู้บริการระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก" รุ่นที่ ๑
logotwlp1 กำหนดการวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรผู้บริการระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก" รุ่นที่ ๑
logotwlp1 กำหนดการวันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรผู้บริการระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก" รุ่นที่ ๑
logotwlp1 กำหนดการวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรผู้บริการระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก" รุ่นที่ ๑
logotwlp1 กำหนดการวันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรผู้บริการระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก" รุ่นที่ ๑
 
เดือนมกราคม ๒๕๖๐
 
logotwlp1 กำหนดการวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐
หลักสูตรผู้บริการระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก" รุ่นที่ ๑ 
logotwlp1 เปิดรับสมัคร นมธล.รุ่นที่ ๑ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐