ประกาศ
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๐

 

เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
 
 logo10 กำหนดการวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรผู้บริการระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๐ 
 logo10 กำหนดการวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรผู้บริการระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๐ 
 logo10 กำหนดการวันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรผู้บริการระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๐ 
 
เดือนเมษายน ๒๕๖๐
 
 logo10 กำหนดการวันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐
หลักสูตรผู้บริการระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๐ 
 logo10 กำหนดการวันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
หลักสูตรผู้บริการระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๐ 
 
เดือนมีนาคม ๒๕๖๐
 
 logo10 กำหนดการวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรผู้บริการระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๐ 
 logo10 กำหนดการวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรผู้บริการระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๐ 
 logo10 กำหนดการวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรผู้บริการระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๐ 
 logo10 กำหนดการวันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรผู้บริการระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๐ 
 
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 
 logo10 กำหนดการวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
หลักสูตรผู้บริการระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๐ 
 logo10 กำหนดการวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
หลักสูตรผู้บริการระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๐ 
 logo10 กำหนดการวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
หลักสูตรผู้บริการระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๐ 
 
เดือนมกราคม ๒๕๕๙
 
 logo10 กำหนดการพิธีเปิด หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
"ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๐
logo10 ปฏิทินการอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
"ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๐
logo10 แบบฟอร์มใบลา หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
"ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๐
 
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
logo10
เปิดรับสมัคร นมธ.รุ่นที่ ๑๐
ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙