บรรยากาศการรายงานตัวของ
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม นมธ.รุ่นที่ 7
 
reportday1
 
 reportday2  reportday3
 
วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2558 ที่ ผ่านมา หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม"ได้มีการรายงานตัวของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม นมธ.รุ่นที่ 7 บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น กับการพบปะกันครั้งแรกของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม นมธ. รุ่นที่ 7