ข่าวประชาสัมพันธ์ (ทั้งหมด)

 

เดือนตุลาคม ๒๕๖๒
 
TLPTU-16 เปิดรับสมัคร นมธ. รุ่นที่ ๑๖ คลิกที่นี่
TLPTU-16 ดาวน์โหลดเอกสาร นมธ. รุ่นที่ ๑๖ คลิกที่นี่
 
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
 
TLPTU-15 เปิดรับสมัคร นมธ. รุ่นที่ ๑๕ คลิกที่นี่
TLPTU-15 ดาวน์โหลดเอกสาร นมธ. รุ่นที่ ๑๕ คลิกที่นี่
 
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 
TLPTU-L3 ลงทะเบียนล่วงหน้า นมธล. รุ่นที่ 3 คลิกที่นี่
TLPTU-L3 ดาวน์โหลดเอกสาร นมธล. รุ่นที่ 3 คลิกที่นี่
 
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
 
TLPTU-14 ดาวน์โหลดเอกสาร นมธ. รุ่นที่ 14 คลิกที่นี่
 
เดือนตุลาคม ๒๕๖๑
 
TLPTU-13 เปิดรับสมัคร นมธ. รุ่นที่ ๑๔ คลิกที่นี่
TLPTU-13 เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจ นมธ. รุ่นที่ ๑๔ คลิกที่นี่
 
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
 
TLPTU-13 เปิดรับสมัคร นมธ. รุ่นที่ ๑๓ คลิกที่นี่
TLPTU-13 กำหนดการหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ ๑๓ คลิกที่นี่
 
เดือนธันวาคม ๒๕๖๐
 
TLPTU-13 หลักการและเหตุผล นมธ. รุ่นที่ ๑๒ คลิกที่นี่
TLPTU-13 กำหนดการหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ ๑๒ คลิกที่นี่
TLPTU-12 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นมธ. รุ่นที่ ๑๒ คลิกที่นี่
TLPTU-12 ยืนยันการเข้ารับการอบรม นมธ. รุ่นที่ ๑๒ คลิกที่นี่
TLPTU-12 ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ ๑๒ คลิกที่นี่
TLPTU-12 ขั้นตอนการรายงานตัว นมธ. รุ่นที่ ๑๒ คลิกที่นี่
 
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
 
logotwlp1 กำหนดการวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๑
logotwlp1 กำหนดการวันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๑
 
เดือนตุลาคม ๒๕๖๐
 
logotwlp1 ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ ๑๑
วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
logotwlp1 ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ ๑๑
วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
logotwlp1 กำหนดการวันจันทร์ที่ ๒๔ และ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๑
logotwlp1 กำหนดการวันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๑
logotwlp1 ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ ๑๑
วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
logotwlp1 กำหนดการวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๑
 
เดือนกันยายน ๒๕๖๐
 
logotwlp1 ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ ๑๑ 
วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐
logotwlp1 ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ ๑๑ 
วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐
logotwlp1 กำหนดการวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๑
logotwlp1 ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ ๑๑ 
วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐
logotwlp1 กำหนดการวันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๑
logotwlp1 ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ ๑๑ 
วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐
logotwlp1 ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ ๑๑ 
วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
logotwlp1 กำหนดการวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๑
logotwlp1 กำหนดการวันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๑
 
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
 
logotwlp1 กำหนดการวันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๑
logotwlp1 กำหนดการวันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๑
logotwlp1 กำหนดการวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๑
logotwlp1 กำหนดการพิธีเปิด หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
"ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๑
logotwlp1 แบบฟอร์มใบลา นมธ. รุ่นที่ ๑๑
 
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
 
logotwlp1 กำหนดการวันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก" รุ่นที่ ๑
logotwlp1 กำหนดการวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก" รุ่นที่ ๑
logotwlp1 กำหนดการวันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก" รุ่นที่ ๑
logotwlp1 กำหนดการวันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก" รุ่นที่ ๑
 
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
 
logotlptu11 ประกาศผลการคัดเลือก หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 
"ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๑

logotwlp1 กำหนดการวันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก" รุ่นที่ ๑
logotwlp1 กำหนดการวันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก" รุ่นที่ ๑
logo11 ปฏิทินการอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
"ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๑
logotwlp1 กำหนดการวันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก" รุ่นที่ ๑
 logo10 กำหนดการพิธีปิดหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ ๑๐ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
 
logotwlp1 กำหนดการวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก" รุ่นที่ ๑
 logo10 กำหนดการวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๐ 
logotwlp1 กำหนดการวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก" รุ่นที่ ๑
logotwlp1 กำหนดการวันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก" รุ่นที่ ๑
 logo10 กำหนดการวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๐ 
logotwlp1 กำหนดการวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก" รุ่นที่ ๑
logotwlp1 กำหนดการวันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก" รุ่นที่ ๑
 logo10 กำหนดการวันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๐ 
 
เดือนเมษายน ๒๕๖๐
 
logotwlp1 แบบฟอร์มใบลา หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
"ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก" รุ่นที่ ๑ 
logotwlp1 กำหนดการวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก" รุ่นที่ ๑ 
 logo10 กำหนดการวันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๐ 
 logo10 กำหนดการวันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๐ 
 
เดือนมีนาคม ๒๕๖๐
 
 logo10 กำหนดการวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๐ 
 logo10 กำหนดการวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๐ 
 logo10 กำหนดการวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๐
 logo10 กำหนดการวันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๐ 
 
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 
 logo10 กำหนดการวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๐ 
 logo10 กำหนดการวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๐ 
 logo10 กำหนดการวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๐ 
 
 เดือนมกราคม ๒๕๖๐
 
 logo10 กำหนดการพิธีเปิด หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
"ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๐
logo10 ปฏิทินการอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
"ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๐
logo10 แบบฟอร์มใบลา หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
"ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๐
เปิดรับสมัคร นมธล.รุ่นที่ ๑ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
tlptu9icon กำหนดการวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๙
tlptu9icon กำหนดการวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๙
logo10 เปิดรับสมัคร นมธ.รุ่นที่ ๑๐
ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
   
เดือนตุลาคม ๒๕๕๙
 
 tlptu9icon กำหนดการวันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๙
 tlptu9icon กำหนดการวันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๙
   
เดือนกันยายน ๒๕๕๙
 
 tlptu9icon กำหนดการวันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ 
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๙
 tlptu9icon บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ ๙
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙
 tlptu9icon กำหนดการวันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๙
 tlptu9icon บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ ๙
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙
 tlptu9icon กำหนดการวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ 
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๙
 tlptu9icon บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ ๙
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙
 tlptu9icon กำหนดการวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ 
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๙
   
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
 
 tlptu9icon บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ ๙
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
 tlptu9icon กำหนดการวันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๙
 tlptu9icon บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ ๙
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
 tlptu9icon กำหนดการวันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๙
 tlptu9icon บรรยากาศพิธีเปิด การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ ๙
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
   
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
 
 tlptu9icon กำหนดการพิธีเปิด หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
"ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๙
 tlptu9icon ปฏิทินการอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
"ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๙
 tlptu9icon แบบฟอร์มใบลา หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
"ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๙
   
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
 
 tlptu8icon กำหนดการ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๘
 tlptu8icon กำหนดการ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๘
 tlptu8icon บรรยากาศกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศ  
วันที่ ๔ - ๕ มิ.ย. ๕๙  ณ  จ.เพชรบุรี  (กิจกรรมวันที่ ๕ มิ.ย. ๕๙)
 tlptu8icon บรรยากาศกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศ  
วันที่
๔ - ๕ มิ.ย. ๕๙  ณ  จ.เพชรบุรี   (กิจกรรมวันที่ ๔ มิ.ย. ๕๙)
   
    เปิดรับสมัครผู้สนใจ นมธ.รุ่นที่ ๙
   
 tlptu8icon กำหนดการ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๘
   
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
 
 tlptu8icon กำหนดการ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๘
 tlptu8icon กำหนดการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๘
tlptu8icon บรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๘ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มสีแดง 
(วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
 tlptu8icon กำหนดการ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๘
tlptu8icon บรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๘ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มสีเหลือง
(วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
 tlptu8icon กำหนดการ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๘
   
เดือนเมษายน ๒๕๕๙
 
tlptu8icon บรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๘ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มสีเขียว
(วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙)
tlptu8icon กำหนดการ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๘
tlptu8icon บรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๘ (วันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙)
tlptu8icon กำหนดการ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๘
tlptu8icon บรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๘ และกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ (วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙)
tlptu8icon กำหนดการ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๘
tlptu8icon บรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 
"ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๘ และการเลือกตั้งประธานและกรรมการ นมธ. รุ่นที่ ๘ วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙
 tlptu8icon กำหนดการ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๘
   
เดือนมีนาคม ๒๕๕๙
 
tlptu8icon บรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
"ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙
tlptu8icon บรรยากาศการจัดกิจกรรมรับเพื่อนใหม่  
"แรกพบ แลกรัก นมธ.๘" วันที่ ๒๖ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙
tlptu8icon กำหนดการ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๘
tlptu8icon บรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
"ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙
tlptu8icon เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจ!! นมธ. รุ่นที่ ๙ ตั้งแต่บัดนี้

tlptu8icon กำหนดการ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๘
tlptu8icon บรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
"ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙
tlptu8icon กำหนดการ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๘
tlptu8icon พิธีเปิด หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม"
(นมธ.) รุ่นที่
   
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
   
tlptu8icon กำหนดการพิธีเปิด หลักสูตร นมธ. รุ่นที่ ๘ 
วันจันทร์ที่ ๗ มี.ค. ๒๕๕๙"
tlptu8icon แบบฟอร์มใบลา นมธ. 8
 เดือนมกราคม ๒๕๕๙
 
 tlptu8icon ประกาศผลการคัดเลือก นมท. รุ่นที่ ๘ 
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
 
 เดือนธันวาคม ๒๕๕๘
 
tlptu8icon ปฏิทินหลักสูตร นักบริหารระดับสูง
"ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ ๘"
 
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
 
tlptu8icon เปิดรับสมัครแล้ว!!! นมธ.รุ่นที่ ๘ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
 
tlptu7icon กำหนดการ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ 7
 tlptu7icon กำหนดการ วันที่ 23 พฤศจิกายน  2558
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ 7
 tlptu7icon กำหนดการ วันที่ 16 พฤศจิกายน  2558
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ 7
 tlptu7icon กำหนดการ วันที่ 9 พฤศจิกายน  2558
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ 7
 tlptu7icon กำหนดการ วันที่ 2 พฤศจิกายน  2558
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ 7
 เดือนตุลาคม ๒๕๕๘
 
 tlptu7icon กำหนดการ วันที่ 26 ตุลาคม  2558
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ 7
 tlptu7icon กำหนดการ วันที่ 19 ตุลาคม  2558
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ 7
 tlptu7icon กำหนดการ วันที่ 12 ตุลาคม  2558
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ 7
 
 เดือนกันยายน ๒๕๕๘
 
tlptu7icon กำหนดการ วันที่ 28 กันยายน 2558
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ 7
tlptu7icon กำหนดการ วันที่ 21 กันยายน 2558
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ 7
tlptu7icon กำหนดการ วันที่ 14 กันยายน 2558
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ 7
 
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
 
tlptu7icon กำหนดการ วันที่ 31 สิงหาคม 2558
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ 7
tlptu7icon กำหนดการ วันที่ 24 สิงหาคม 2558
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ 7
tlptu7icon กำหนดการ วันที่ 17 สิงหาคม 2558
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ 7
tlptu7icon กำหนดการวันแรกพบ นมธ. ๗
 
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
 
tlptu7icon บรรยากาศการรายงานตัวของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม นมธ.รุ่นที่ 7
tlptu7icon กำหนดการหลักสูตร นมธ. 7 - แก้ไข (คลิกที่นี่)
 
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
 
tlptu7icon ประกาศหลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" นมธ. รุ่นที่ 7 (คลิกที่นี่)

tlptu7icon รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 7 (คลิกที่นี่)

tlptu7icon รายชื่อสำรอง (กรณีมีผู้สละสิทธิ์) (คลิกที่นี่)

tlptu7icon การยืนยันการเข้ารับการอบรม (สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม) (คลิกที่นี่)

tlptu7icon ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมหลักสูตร (คลิกที่นี่)

tlptu7icon ขั้นตอนการรายงานตัว วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2558 (คลิกที่นี่)

tlptu7icon กำหนดการหลักสูตร (คลิกที่นี่)

tlptu7icon หลักการและเหตุผล (คลิกที่นี่)

tlptu7icon แผนที่สำหรับการรายงานตัว (คลิกที่นี่)

 

 

[ Top ]