สถานที่ติดต่อ : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" (นมธ.) 

สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
99 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 080-574-0042
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายมนตรี ฐิรโฆไท (ผู้อำนวยการหลักสูตร) 

Tel : 081-630-3808
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

นางสาวสิรินทรา นราศรี (ผู้จัดการฝ่ายอบรม)
Tel : 080-574-0042
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  
แผนที่
 
maptlptu