บรรยากาศพิธีเปิด การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 15 สิงหาคม 2559

 

บรรยากาศพิธีเปิด การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 15 สิงหาคม 2559
บรรยากาศพิธีเปิด การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 15 สิงหาคม 2559 บรรยากาศพิธีเปิด การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 15 สิงหาคม 2559
บรรยากาศพิธีเปิด การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 15 สิงหาคม 2559 บรรยากาศพิธีเปิด การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 15 สิงหาคม 2559
บรรยากาศพิธีเปิด การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 15 สิงหาคม 2559 บรรยากาศพิธีเปิด การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 15 สิงหาคม 2559

 

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" นมธ. รุ่นที่ 9 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม มาเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร และแสดงความยินดีพร้อมต้อนรับผู้เข้าอบรม นมธ. รุ่นที่ 9 หลังจากนั้นเป็นการปฐมนิเทศหลักสูตร โดย คุณมนตรี ฐิรโฆไท ผู้อำนวยการหลักสูตร นมธ. เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกทั้ง คุณรัชนีวรรณ บูลกุล ผู้อานวยการ-ประเทศคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ ให้แก่ผู้เข้าอบรมนมธ.9 ในหัวข้อ "ความเท่าเทียมกันในสังคม กรณีศึกษาคนพิเศษ"   ไม่เพียงแต่มีการเปิดอบรมอย่างเป็นทางการเท่านั้น ทางนมธ.รุ่นที่ 8 ก็ได้เตรียมการต้อนรับเพื่อนใหม่อย่างนมธ.9 กันอย่างเต็มที่ โดยได้ให้การต้อนรับเพื่อนใหม่อย่างอบอุ่นและเป็นกันเองจาก นมธ.รุ่นที่ 1-8