บรรยากาศกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศ  วันที่ 4 - 5 มิ.ย. 59  ณ  จ.เพชรบุรี
(กิจกรรมวันที่ 4 มิ.ย. 59)

 

บรรยากาศกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศ วันที่ 4 มิ.ย. 59 ณ จ.เพชรบุรี
บรรยากาศกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศ วันที่ 4 มิ.ย. 59 ณ จ.เพชรบุรีบรรยากาศกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศ วันที่ 4 มิ.ย. 59 ณ จ.เพชรบุรี
บรรยากาศกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศ วันที่ 4 มิ.ย. 59 ณ จ.เพชรบุรีบรรยากาศกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศ วันที่ 4 มิ.ย. 59 ณ จ.เพชรบุรี
บรรยากาศกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศ วันที่ 4 มิ.ย. 59 ณ จ.เพชรบุรีบรรยากาศกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศ วันที่ 4 มิ.ย. 59 ณ จ.เพชรบุรี

 

เมื่อวันเสาร์ที่ มิถุนายน 2559 ทางหลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" (นมธ.) ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศ ซึ่งในครั้งนี้ทางหลักสูตรนำผู้เข้าอบรมไปดูงาน ที่จังหวัดเพชรบุรี โดยในช่วงเช้าได้เข้าไป ศึกษาดูงาน เรื่อง “การจัดขยะและบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการธรรมชาติ ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี”  ผู้เข้าอบรมได้ฟังประวัติความเป็นมาและแนวทางการดำเนินโครงการ ตลอดจนได้ชมบ่อบำบัดจริงอย่างใกล้ชิด ในช่วงบ่ายผู้เข้าอบรมได้รับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เมืองหัวหินโอกาสของการลงทุนและการท่องเที่ยว โดย คุณสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆ และวิสัยทัศน์ต่างๆจากการศึกษาดูงานอย่างมากมายและในช่วงเย็นผู้เข้าอบรมได้พักผ่อนกับงานเลี้ยง “Colorful Night Party ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ ซึ่งผู้เข้าอบรมยังได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่