บรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ 8 และ
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มสีเขียว วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559

 

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ 8 และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มสีเขียว วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559
บรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ 8 และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มสีเขียว วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559บรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ 8 และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มสีเขียว วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559
บรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ 8 และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มสีเขียว วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559บรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ 8 และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มสีเขียว วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 ในการบรรยายช่วงที่ 1 ทางหลักสูตรฯได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วีรชัย กู้ประเสริฐ ที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำด้าน Leadership Coaching ของประเทศญี่ปุ่น และศิษย์เก่า นมธ. รุ่นที่ 1 มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "Moving Forward and Challenge on Human Capital" และ ในการบรรยายช่วงที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ความท้าทายเศรษฐกิจไทยในอนาคต" ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆ และวิสัยทัศน์ต่างๆจากท่านวิทยากรทั้งสองอย่างมากมาย และในช่วงเย็นเป็นงานเลี้ยงที่จัดโดยสีเขียว ที่มาในธีม "HOLLYWOOD RED CARPET PARTY" ซื่งผู้อบรมได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่