บรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม"
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559

 

Reportday20160412x1Reportday20160412x2
Reportday20160412x3Reportday20160412x4

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 ในการบรรยายช่วงที่ 1 ทางหลักสูตรฯได้รับเกียรติจาก คุณประมาณ เลืองวัฒนะวณิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาณาจักรกฏหมาย จำกัด มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ข้อควรรู้กับกฎหมายและปัญหาสังคม" และ ในการบรรยายช่วงที่ 2 ได้รับเกียรติจาก คุณสามารถ ดวงวิจิตรกุล รองอุปนายกสมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "นวัตกรรมการบริหารการตลาดผลผลิตทางการเกษตร สำหรับไลฟ์สไตล์ในยุคเศรษฐกิจ-สังคมดิจิตอล" ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆและวิสัยทัศน์ต่างๆจากท่านวิทยากรทั้งสองอย่างมากมาย ทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ทางสีแดงได้ตั้งจุดสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลและได้ทำการรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสในรุ่นและรุ๋นพี่ นมธ.7 ในช่วงกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยอภินันทนาการจาก นมธ.8 สีแดง ซึ่งผู้เข้าอบรมยังได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่