บรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" 
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559

 

Reportday20160401x1
Reportday20160401x2Reportday20160401x3
Reportday20160401x4Reportday20160401x5

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 ในการบรรยายช่วงที่ 1 ทางหลักสูตรฯได้รับเกียรติจาก คุณรัชนีวรรณ บูลกุล National Director หรือ ผู้อำนวยการคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ความเท่าเทียมกันในสังคมกรณีศึกษาคนพิเศษ" และ ในการบรรยายช่วงที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ความท้าทายระหว่างเจเนอเรชัน Baby Boomer,GenX - GenY และโซเชียลมีเดีย" ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆและวิสัยทัศน์ต่างๆจากท่านวิทยากรทั้งสองอย่างมากมาย